Dodatni pozivni panel DMR 21 EP 8

video-portafon-vanjska-jedinica-vtek-ep-8