Za 1 i 2 stana

Vanjski panel 1 tipka – nadgradni .
Cijena : 682,00 Kn

10. studenoga 2016.
video-portafon-vtek-vanjska-jedinica-dt-591

Vanjski panel DT 591

Vanjski panel 1 tipka – nadgradni . Cijena : 682,00 Kn
10. listopada 2016.
video-portafon-vtek-vanjska-jedinica-dt-592

Vanjski panel DT 592

Vanjski panel 2 tipke – nadgradni . Cijena : 849,00 Kn
10. rujna 2016.
video-portafon-vanjska-jedinica-vtek-dt-603-f

Vanjski panel DT 603 F

Vanjski panel 1 tipka – ugradbeni . Cijena : 899,00 Kn
10. kolovoza 2016.
video-portafon-vanja-jedinica-vtek-dt-603df

Vanjski panel DT 603 DF

Vanjski panel 2 tipke – ugradbeni . Cijena : 999,00 Kn
16. lipnja 2016.
video-portafon-vanjska-jedinica-vtek-dt-607-s1

Vanjski panel DT 607 S1

Vanjski panel 1 tipka – nadgradni . Cijena : 899,00 Kn
16. svibnja 2016.
video-portafon-vanjska-jedinica-vtek-dt-607-s2

Vanjski panel DT 607 S2

Vanjski panel 2 tipke – nadgradni . Cijena : 999,00 Kn
5. prosinca 2015.
video portafron vanjska jedinica vtek dt 601 kp n

Vanjski panel DT 601 KP N

Vanjski panel 1 tipka – nadžbukni . Cijena : 1338,30 Kn
5. studenoga 2015.
video portafron vanjska jedinica vtek dt 601 kp p

Vanjski panel DT 601 KP P

Vanjski panel 1 tipka – podžbukni . Cijena : 1.428,30 Kn
5. listopada 2015.
video portafron vanjska jedinica vtek dt 601 ID n

Vanjski panel DT 601 ID N

Vanjski panel 1 tipka – nadžbukni . Cijena : 1338,30 Kn
5. rujna 2015.
video portafron vanjska jedinica vtek dt 601 ID p

Vanjski panel DT 601 ID P

Vanjski panel 1 tipka – nadžbukni . Cijena : 1.428,30 Kn